تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه رزومه و SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Workshop Writing Task2‎
1398/07/28
1398/07/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Writing Task1 AC‎
1398/07/21
1398/07/21
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking ‎
1398/07/16
1398/07/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Lifeskills‎
1398/07/13
1398/07/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/07/09
1398/07/09
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/07/07
1398/07/07
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال