تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره روز های برگزاری
Life Skills‎
1399/09/22 ,1399
1399/09/22 ,1399
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
1
Life Skills‎
1399/09/01 ,1399
1399/09/01 ,1399
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
1
Life Skills‎
1399/08/03 ,1399
1399/08/03 ,1399
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
1
Life Skills‎
1399/07/12 ,1399
1399/07/12 ,1399
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
1