تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

IELTS Push-up

دوره های فوق فشرده IELTS push-up  با هدف آماده سازی سریع و فشرده زبان آموزان در یک دوره زمانی 10 روزه تدارک دیده شده است.

این دوره شامل محتوای آموزشی در هر چهار مهارت و جلسات تمرینی در حضور مدرس است به نحوی که انتقال اطلاعات همزمان با آزمون و تمرین شکل می گیرد و طبعا اثربخشی بیشتر و سریعتری خواهد داشت.

برخی ویژگی های دوره عبارتند از:

-        آموزش تکنیک های کلیدی برای هر چهار مهارت

-        تمرین و ارایه بازخور

-        استفاده از بهترین منابع برای دوره های فشرده

-        ارتقای متقاضیان از سطح 5.5 به سطح 6.5

-        آزمون ماک در انتهای دوره

پیش نیاز:

-        داشتن حداقل نمره 5.5 (آزمون اصلی یا ماک ایرسافام در سه ماه گذشته، سطح 5.5 در آزمون های تعیین سطح)

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

-        کسانی که حداقل نمره 5.5 دارند و به آزمون پیش روی آنها حداقل 30 روز باقی مانده است