تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

 

Writing Solution

 

-        معرفی انواع Essay

-        ارایه نکات کلیدی و کاربردی در خصوص هر نوع Essay

-        تمرین در حضور مدرس

-        ارایه فیدبک تحلیلی و مرور مشکلات رایج

-        معرفی و بررسی انواع نمودار ها و تمرین و بازخور

-        معرفی و بررسی انواع نامه ها و تمرین و بازخور

پیش نیاز:

نمره 5.5 در رایتینگ

 

 

 

 

 

 

Writing Foundation

-        آموزش پایه ای نحوه پاراگراف نویسی

-        آموزش اجزای یک Task2  

-        معرفی ساختار های مناسب برای نوشتن Essay

-        تمرین در حضور مدرس

پیش نیاز:

نمره 4.5 در رایتینگ