تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

Speaking Corners

در این دوره تمرینی، متقاضیان در ده جلسه با تکنیک های لازم برای ارتقای مهارت آشنا می شوند. برخی از ویژگی های این دوره عبارتند از:

-        بررسی نحوه مواجهه با موضوعات رایج

-        استفاده از عبارات صحیح و غیر پیچیده

-        استفاده صحیح از تکنیک های گرامری

-        تکنیک هایی برای سنجش مهارت و کشف ایرادات توسط زبان آموز

-        تقویت pronunciation از طریق الگو برداری

پیش نیاز:

داشتن سطح حداقل 5 در Speaking

 

Speak Up!

در این دوره تمرینی، متقاضیان در بیست جلسه با تکنیک های لازم برای ارتقای مهارت آشنا می شوند. برخی از ویژگی های این دوره عبارتند از:

-        تمرین موضوعات پر کاربرد

-        آموزش نحوه پرورش موضوعات

-        تببین نکات گرامری اساسی

-        آموزش گستره وسیعی از لغات و عبارات پرکاربرد

 

پیش نیاز:

داشتن سطح حداقل 3.5 در Speaking

 

I Speak!

در این دوره تمرینی، متقاضیان در بیست جلسه با تکنیک های اولیه برای مکالمه آشنا می شوند. برخی از موارد  های این دوره عبارتند از:

-        نکات اساسی و اولیه گرامری

-        چگونگی شروع و کسب اعتماد به نفس لازم برای مکالمه

-        آموزش نحوه پرورش موضوعات

-        آموزش لغات و عبارات کلیدی