تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

لیسنینگ

 

کارگاه  مهارت لیسینینگ جهت تقویت توانایی متقاضیان در دریافت و پردازش اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است.

 در این کارگاه با بایدها و نبایدهای این مهارت و نحوه پاسخ دادن به انواع سوالات آشنا میشود. 

 

کلید واژه ها

دریافت و پردازش اطلاعات 

ایدها و نبایدهای  مهارت لیسنینگ

انواع سوالات لیسنینگ

 

 

هزینه : 269 هزار تومان

حل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام

کسب اطلاعات بیشتر: 02188775354