تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

- کارگاه تخصصی Speaking: 

در این کارگاه، مدرس سعی می کند با مرور تکنیک ها و بررسی موضوعات رایج، راهکارهایی به مخاطبان ارایه دهد تا بتوانند در مواجهه با هر موضوعی، با ایجاد ساختار مناسب، بتوانند از عهده پاسخگویی به ممتحن برآیند.

 

مدت زمان:
دو روزه، از 10:30 تا 17

 

کلیدواژه ها:

- مرور تکنیک ها

- تمرین موضوعات رایج

- تکنیک های پرورش موضوع

- بررسی اشتباهات رایج

- خلاقیت در سازماندهی مطالب

 

مدرس: آقای میعاد ریاضی فر

محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام

کسب اطلاعات بیشتر: 02188775354