تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

جدول کارگاه ها

برای ثبت نام از یکی از روشهای زبر افدام نمایید:

ثبت نام تلفنی : 02188775354 و 0218205099 و 0288205098
ثبت نام از طریق سایت

نام کارگاه  تعداد روز پیش نیاز بر مبنای نمره آیلتس نام مدرس
Writing Task1 GT 1 5  میعاد ریاضی فر 
Writing Task1 AC 1 5  میعاد ریاضی فر 
Writing Task2-Essentials 2 5  میعاد ریاضی فر 
Reading 1 4  احسان هورا 
Writing Essay Types 1 5  ایمان مافی 
Speaking 2 4.5  میعاد ریاضی فر 
Listening 1 4  راحله اخوی زادگان 
Life Skills 1    الناز یازان/ نیلوفر راشدیان